Общи аспекти на сигурност и безопасност в европейските селски туризъм

 • PDF

  Общи аспекти за сигурност и безопасност в европейския селски туризъм (английски език)

 • Приложения
 • PDF

  Приложение: Обобщен документ с информация за изисквания и такси за пускане на музика в няколко европейски страни подготвен от Еврожит.

 • PDF

  Приложение: Обобщение на Еврожит за моментното състояние на изискванията за домашен алкохол в страните членки.

 • PDF

  Приложение: Регулации за малкия бизнес в селските райони по отношение на данъци, такси, разрешени дейности, големина и т.н.

 • PDF

  Приложение: Oбобщен доклад на Еврожит за формите на стопанска дейност и таксите, които се дължат в Европа по отношение на селския туризъм.

 • PDF

  Приложение: Обща брошура на Nova-sol за собственици на места за настаняване и за техните гости във връзка с обезопасяване на рисковите зони и поведение.

 • PDF

  Ръководство за сигурност и безопасност за Великобритания (английски език)

Ръководство за сигурност и безопасност за Испания