Download
handbook

PDF

Safety and Security 2014

Общи изисквания свързани със сигурността и безопасността
Лицензи, разрешители и изисквания за стартиране на бизнес в сферата на услугите
  1.1.1.
Общи изисквания за сградите
Критерии
  1.1.2.
  1.1.3.
  1.1.4.
  1.1.5.
  1.1.6.
  1.1.7.
  1.1.8.
  1.1.9.
  1.1.10.
  1.1.11.
  1.1.12.
  1.1.13.
Предприемачество - данъци и такси
  3.
  4.
Маркетинг и реклама
Клиенти
Сигурност и безопасност на настаняването
Сигурност и безопасност на допълнителните услуги в мястото за настаняване
Сигурност и безопасност на допълнителните услуги извън мястото за настаняване
Сигурност и безопасност на храните и напитките