Общи изисквания свързани със сигурността и безопасността