Felles aspekter av sikkerhet i europeisk bygdeturisme

 • PDF

  Felles aspekter av sikkerhet i europeisk bygdeturisme (på engelsk)

 • Vedlegg
 • PDF

  Vedlegg: "Eurogites" oppsummering over krav og avgifter for avspilling av musikk i flere land i Europa.

 • PDF

  Vedlegg: Eurogites oppsummering av situasjonen når det gjelder hjemmeproduksjon av alkohol.

 • PDF

  Vedlegg: Oppsummering av EU-landenes regulering av små landlige innkvarteringssteder i de refererte land, når det gjelder skatter, tillatte tjenester, størrelse osv. A_Taxes_Europe.pdf.hdg=Vedlegg: Oppsummering om forretningformer og skatter i bygdeturisme i Europa.

 • PDF

  Attachment: Eurogites summary of business forms and taxes in rural tourism in Europe.

 • PDF

  Vedlagg: Novasol sikkerhetsbrosjyre til hytteeiere for kundene deres for å beskytte risikosoner.

Sikkerhet & Trygghet inspeksjons manual for Spania